5 maja 2021

Czytania z dnia


PIERWSZE CZYTANIE1 Kor 15, 1-8
Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
      Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNYPs 19
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Albo: Alleluja.
     Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
     dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
     Dzień opowiada dniowi, *
     noc nocy przekazuje wiadomość.
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Albo: Alleluja.
     Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
     których by dźwięku nie usłyszano;
     ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
     ich słowa aż po krańce świata.
Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Albo: Alleluja.

Śpiew przed Ewangelią (Aklamacja)Por. J 14, 6a. 9c
Alleluja, alleluja, alleluja.
     Ja jestem drogą, prawdą i życiem;
     Filipie, kto Mnie widzi, widzi i Ojca.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EwangeliaJ 14, 6-14
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
      Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?”. Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
      Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».
Oto słowo Pańskie.