Objawienia Maryjne

Sama Przenajświętsza Panna objawiła św. Brygidzie, że nie ma na świecie grzesznika tak dalece odwróconego od Boga, któryby nie mógł uciekając się do Niej i wzywając Jej pomocy, nawrócić się i odzyskać łaskę Bożą. (św.Alfons Liguori)
Objawienia

Objawienia Maryjne na świecie


Objawienia w Fatimie

W Fatimie Matka Boża ukazała się trójce dzieci. Byli to Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 r. Maryja zachęcała dzieci do pokuty za dusze w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modlitwy o pokój. Miała ich też prosić o wybudowanie jej kapliczki. Ostatnie relacjonowane objawienie miało miejsce 13 października 1917 r., kiedy to miał miejsce tzw. Cud Słońca. Zdarzenie obserwowało około 70 000 osób. Matka Boża podczas spotkań z pastuszkami przekazała im tzw. tajemnice fatimskie, które początkowo nie zostały ujawnione przez młodych wizjonerów. Dwie z trzech wizji zostały zapisane i upublicznione w 1941 r. na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji (zapisaną w 1944 r.) upubliczniono dopiero w 2000 r.


Objawienia w Lourdes

Od 11 lutego 1858 r. 14-letnia Bernadette Soubirous doświadczyła objawień Matki Bożej. Wydarzenia te miały miejsce w grocie Massabielle niedaleko Lourdes. 25 marca 1858 r., podczas jednego z widzeń w święto Zwiastowania, Maryja powiedziała do dziewczynki: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Objawienia zostały uznane za autentyczne przez biskupa Tarbes w 1862 r. Młoda dziewczyna od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. doświadczyła w sumie osiemnastu objawień. Świadkami tych wydarzeń byli okoliczni mieszkańcy, zbierający się w grocie na odpoczynek. Podczas objawień w grocie pojawiało się źródło wody. Obecnie Lourdes jest miejscem kultu Matki Bożej, które odwiedza rocznie kilka milionów pielgrzymów.