W Fatimie Matka Boża ukazała się trójce dzieci. Byli to Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 r. Maryja zachęcała dzieci do pokuty za dusze w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modl...