Matka Boża zaczęła ukazywać się sześciorgu widzącym 24 czerwca 1981 r., w miejscu zwanym Podbrdo. Objawienia trwają do dzisiaj. Trójce z nich (Ivan, Vicka, Marija) – prawie codziennie, pozostałej trójce (Mirjana, Ivanka, Jakov) z różną częstotliwością. Maryja w swoim przesłaniu wzywa świat do modlit...