Informacje

Dostępne koszulki po zawierzeniu.
Warunek odbyte 33 dniowe rekolekcje „Oddanie33” i oddanie się w niewolę z miłości – całkowite poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi.